ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

วันอังคาร ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

       นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.มิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี