เตรียมการจัดงาน "เปิดเมืองอุดรปลอดภัย ท่องเที่ยวและไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน"

วันศุกร์ ที่ ๒ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

       นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงาน "เปิดเมืองอุดรปลอดภัย ท่องเที่ยวและไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน" ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี