กุมภวาปีลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด

วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น
       นายชวิศ ป้องขันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอกุมภวาปี) มอบหมายให้ นายกิติภูมิ ดวงพรม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลพันดอน ได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด ร้านค้า ผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพันดอน  กำนันตำบลพันดอน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ. สต.พันดอน อสม. และ ลูกจ้าง tst ประจำตำบลพันดอน ร่วมตรวจสอบ  สร้างการรับรู้ แจกแผ่นประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดนัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019  ณ บริเวณตลาดนัดต้นสนเทศบาลตำบลพันดอน (ทุกวันจันทร์) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ดูแลตลาดได้ดำเนินการตามมาตรการ เช่น มีจุดวัดไข้ เจลล้างมือ จุดเข้าออกตลาด 
          โดยเน้นการตรวจ คัดกรอง ลงทะเบียนไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  แนะนำการบังคับใช้มาตรการสาธารณสุข รวมถึงการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)  ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด       
          ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยินดีจะปฏิบัติตามทุกราย