อำเภอน้ำโสมลงพื้นที่ตรวจตลาดสด

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
         นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม มอบหมายให้นายนายรัฐธรรมนูญ  พลชารี  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วยทีมตำบล และผญบ.  ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการของตลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ให้เน้นย้ำให้ประชาชนที่มาใช้จ่ายให้สวมหน้ากากอนามัย  และใช้เจลแอลกอฮอล์บริการ ผลการปฏิบัติประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

       และ เวลา 15.00 น.
         มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ราตรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. ร่วมกับ รพ.สต.หนองแวง และ อบต.หนองแวง ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการของตลาดสดบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ให้เน้นย้ำให้ประชาชนที่มาใช้จ่ายให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง โดยมีจุดบริการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์บริการ ผลการปฏิบัติประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี