ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล...

รูป
ที่อยู่:
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น
ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000
ไทย
โทรศัพท์:
042-224573
โทรสาร:
042-224576
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก