Get Adobe Flash player

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

pic

สิ่งของพระราชทาน

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

ซอมปน

เกยวกบกจกรรม

"ไทยทั่วโลกร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว...บอกรักพ่อให้ก้องโลก"ร่วมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. 

ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมสมัครกิจกรรมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-221318 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://dadregister.moi.go.th/

แผนที่

แผนที่เส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ขาวสาร