free counter
กระบอกน้ำจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

1. ลาย Bike อุ่นไอรัก มี 24 แบบ 5 สี

2. ลายครอบครัวจักรยาน มี 24 แบบ 5 สี

ราคาใบละ 59 บาท สามารถซื้อได้ที่ กองบังคับการ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

เพลงปั่นจักรยานอุ่นไอรัก

กำหนดการและการจัดขบวนจักรยาน (คลิก)

การเตรียมตัวก่อนการปั่นจักรยาน

เพลงปั่นจักรยานอุ่นไอรัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนประชาชนชาวอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับพระราชทานเสื้อ "Bike อุ่นไอรัก"
อ่านต่อ...

ขบวน A คือปั่นในระยะทาง 28 กม.

ขบวน B คือปั่นในระยะทาง 12 กม.

ขบวน C คือปั่นในระยะทาง 8 กม.ภาพบรรยากาศการประชุม "Bike อุ่นไอรัก"
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก"
ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...ภาพบรรยากาศการประชุม "Bike อุ่นไอรัก"ผ่านระบบ Video Conference System ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...