free counter“Bike อุ่นไอรัก” จ.อุดรธานี คึกคัก คนรักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่เสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน
อ่านต่อ...

ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 ในการจัดกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก"
อ่านต่อ...ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนประชาชนชาวอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับพระราชทานเสื้อ "Bike อุ่นไอรัก"
อ่านต่อ...

ขบวน A คือปั่นในระยะทาง 28 กม.

ขบวน B คือปั่นในระยะทาง 12 กม.

ขบวน C คือปั่นในระยะทาง 8 กม.ภาพบรรยากาศการประชุม "Bike อุ่นไอรัก"
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก"
ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...ภาพบรรยากาศการประชุม "Bike อุ่นไอรัก"ผ่านระบบ Video Conference System ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านต่อ...