free counterผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนประชาชนชาวอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับพระราชทานเสื้อ "Bike อุ่นไอรัก"
อ่านต่อ...