free counter

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับพระราชทานเสื้อ "Bike อุ่นไอรัก"

เมื่อเวลา 07.55 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้น โดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความ BIKER และสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ และน้ำดื่มพระราชทาน แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไบค์ อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โอกาสนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ขึ้นบนเวทีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยืน ณ ที่จัดไว้ 
       ต่อมาพลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำเสื้อจักรยานพระราชทานและกล่าวเบิก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้ารับเสื้อจักรยานและน้ำดื่มพระราชทาน ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับ เสร็จพิธี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงเวที และเดินทางกลับ 


ที่มา : มติชน online

      

กลับ