การใช้บริการบริษัทชาญทัวร์

เนื่องด้วยดิฉันต้องใช้บริการ บ.ชาญทัวร์ บ่อยๆ แต่ตั้งแต่ใช้บริการมาต้องมีเรื่องให้ไม่พอใจในบริการตลอดไม่เฉพาะแต่ดิฉัน ได้สอบถามคนรอบข้างที่ใช้บริการก้อเป็นเช่นเดียวกัน โดยเหตุการที่เจอจะมีตั้งแต่ออกรถไม่ตรงเวลา สภาพรถเก่ามาก แอร์ในรถไม่เย็น ที่ร้ายมากคือมีแมลงสาปวิ่งเล่นไปมาบางทีนอนหลับอยู่แมลงสาปไต่หน้าไต่ตัว แล้วก็เจอรถเสียทำให้เสียเวลาในการเดินทาง เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องได้กรุณาทำการปรับปรุงการให้บริการและสภาพรถที่นำมาให้บริการแก่ประชาชนด้วยได้โปรดอย่าเห็นแก่ผลกำไรมากเกินควร


คนใช้บริการรถทัวร์ - [แก้ไข]
level : Guest
07/06/2011 - 11:48

 
No. 1 [264.220.331]

เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

         กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผลเป็นประการใดแจ้งผู้ร้องทาง Website ต่อไป


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
08/06/2011 - 15:32

 
No. 2 [264.220.372]

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีขอชี้แจงผลการดำเนินการดังนี้
1.การลงโทษตามกฎหมายกรณีเรื่องร้องเรียนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตามข้อร้องเรียนไม่ระบุวัน เวลาและหมายเลขข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ ที่บกพร่อง  เป็นการร้องเรียนในภาพรวม จึงไม่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและลงโทษตามกฎหมายได้
2.อย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทขนส่งจำกัดในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด2 สายที่22 กรุงเทพฯ-อุดรธานี ได้ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรถร่วม กับบริษัทขนส่ง จำกัด ในเส้นทางสายนี้ทำการปรับปรุงสภาพตัวรถและการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเร็ว  นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานียังได้มีหนังสือแจ้ง บริษัทชาญทัวร์จำกัดโดยตรงให้รับทราบและเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้วยแล้ว
3.หากมีการร้องเรียนเรื่องลักษณะดังกล่าวอีก โดยระบุวัน เวลา และหมายเลขข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ  เที่ยวการเดินรถที่มีการกระทำผิดที่ชัดเจนเพียงพอให้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แจ้งข้อกล่าวหาการกระทำผิดต่อผู้ประกอบการขนส่งได้โดยไม่ถูกโต้แย้งว่าเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาที่เลื่อนลอย  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป  ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีก็ได้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับรถโดยสารที่กระทำความผิดและถูกร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆอย่างจริงจังมาโดยตลอด  และได้รายงานผลการดำเนินการให้กรมการขนส่งทางบกและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี ได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : User
9 Posted
14/06/2011 - 17:24
แก้ไขล่าสุด
15-06-2011 15:08
15-06-2011 15:09

 
No. 3 [264.220.380]


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : User
9 Posted
15/06/2011 - 15:07
แก้ไขล่าสุด
15-06-2011 15:09

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม