อบต.สามพร้าวทำได้แค่นี้หรือครับ

ซอยไผทอง 6 นำ้ท่วมทุกปี ไม่เคยสนใจแก้ไข สอบถามบอกว่างบประมาณไม่มี
แล้วงบกลาง งบภัยภิบัติฉุกเฉินท่านเอาไว้ใช้ตอนไหนหรือครับ เราต้องการแค่ให้เสริมถนนให้น้ำไม่ท่วม แต่ท่านไม่เคยสนใจ หมู่บ้านอื่นท่านมีงบทำถนนคอนกรีตให้แต่เราท่านไม่เคยสนใจเรา ท่วมทุกปีท่านทำได้แค่นี้หรือคับ ทำได้แค่มากางเต็นปากทางนำ้ท่วม ท่านทำได้แค่นี้หรือ อบต. ท่วมทุกปี ท่านทำได้แค่นี้หรือ ท่านทำให้เราปีละนิดละหน่อยก็ยังดีผ่านมาสิบกว่าปีแล้วท่านทำอะไรบ้าง กับซอยไผ่ทอง6


zac9654 - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
03/08/2011 - 19:30

 
No. 1 [444.379.623]

เรียน ท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานี

         กรุราตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลเป็นประการใดแจ้งผู้ร้องทราบทางWebsiteต่อไป


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
09/08/2011 - 10:36

 
No. 2 [444.379.626]

          อำเภอเมืองอุดรธานี  ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี - [แก้ไข]
level : User
71 Posted
09/08/2011 - 11:15

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม