เงินเดือน ลูกจ้าง(ชั่วคราว)ออกล่าช้ามากๆ

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว เเต่ละเดือน ออกล่าช้ามากๆครับ

เช่นลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง สย ลูกจ้าง ฯลฯ

ทั้งๆที่ มีหนังสือจากกรมการปกครอง ว่าได้จัดสรรงบประมานมาไว้ให้เเล้ว ตั้งเเต่เดือนตุลาคม จนถึงธันวาคม เเละห้ามมิให้จังหวัดนำไปทำอย่างอื่น (เเละให้เงินเดือนออกไม่เกินวันที่10ของทุกๆเดือน) รายละเอียดในนี้มีทั้งในหนังสือสัญญาจ้าง เเละหนังสือ การจัดสรรงบประมาน ครับ วันนี้วันที่11เเล้วก็ยังไม่มีวี่เเวว เลยครับ

ผมเข้าใจดีว่าทุกๆท่าน ก็มีงานมากมายพออยู่เเล้ว เเต่ผู้น้อยอย่างกระผมเงินเดือนน้อยนิด ไหนจะค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถ ฯลฯ หากเดือนไหนไปจ่ายไม่ตรงเวลา ก็จะโดนปรับครั้งละไม่ต่ำกว่า100บาท หลายอย่างเข้าก็หลายร้อยบาท เงินพวกนี้ถ้าผมเอามาซื้อขนมซื้อกับข้าว คงอยู่ได้เป็นอาทิตย์ ผมจึงอยากใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง รบกวนให้ท่านช่วยดูเเลเรื่องด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ 


ลูกจ้างตาดำๆคนนึง - [แก้ไข]
level : Guest
11/11/2011 - 10:21

 
No. 1 [626.537.880]

เรียน  ท่านปลัดจังหวัดอุดรธานี

          กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดเเจ้งผู้ร้องทราบทางWebsiteต่อไป


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
21/11/2011 - 16:40

 
No. 2 [626.537.910]

     ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี ) ขอเรียนชี้แจงเรื่องเงินเดือนลูกจ้าง สย.ดังนี้   

   1.  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (สย.) ไตรมาส1(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554) จากกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นเงิน 1,840,230 บาท

   2.  ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (สย.) ประจำเดือนตุลาคม 2554 ได้เบิกจ่ายและโอนเข้าบัญชีลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

   3.  ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (สย.)ประจำเดือนพฤศจิกายน  2554 ได้เบิกจ่ายและโอนเข้าบัญชีลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งในขณะโอนเงินค่าจ้างนั้น กลุ่มงานการเงินและบัญชียังไม่ได้รับหลักฐานขอเบิกเงินค่าจ้าง สย. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 จากอำเภอโนนสะอาด / ศรีธาตุ และนายูง  แต่อย่างใด

   4.  อ้างถึง นส.ที่ อด 0017/11086 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 โดยให้อำเภอส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าจ้าง สย. ให้กลุ่มงานการเงินและบัญชี หลังวันที่ 20 ของทุกเดือนแต่ไม่เกินสิ้นเดือน เพื่อกลุ่มงานการเงินฯ จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

   ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้เบิกโดยตรง เพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียด  ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน


เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : User
3 Posted
03/12/2011 - 18:01
แก้ไขล่าสุด
04-12-2011 19:06
08-12-2011 16:58

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม