ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th

พิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประดิษฐาน ณ พระราชานุสวรีย์

อีเมล พิมพ์ PDF
ปรับขนาด ตัวอักษร:

24-01-4

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (รน.) จัดพิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ขึ้นประดิษฐาน ณ พระราชานุสาวรีย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
เมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ขึ้นประดิษฐาน ณ พระราชานุสาวรีย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีอดีตผู้บริหารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน องค์กรที่สนับสนุนโรงเรียน และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ ร่วมพิธีจำนวนมาก
24-01-1 24-01-2 24-01-3
24-01-4 24-01-5 24-01-6
24-01-7 24-01-8 24-01-9
24-01-10 24-01-11 24-01-12
24-01-13 24-01-14 24-01-15
24-01-16 24-01-17 24-01-18
24-01-19 24-01-20 24-01-21
24-01-22 24-01-23 24-01-24
24-01-25 24-01-26 24-01-27
24-01-28 24-01-29 24-01-30
24-01-31 24-01-32 24-01-33
24-01-34 24-01-35 24-01-36
24-01-37 24-01-38 24-01-39
24-01-40 24-01-41 24-01-42
 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?