ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th

รับ-ส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อีเมล พิมพ์ PDF
ปรับขนาด ตัวอักษร:

IMG_4584     วันที่ 28 ต.ค.2556 นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัว     เมื่อเวลา 08.19 น. นายสุทธินันท์ บุญมี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกอบเกียรติ กาญจนะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ก่อนปฏิบัติราชการเป็นวันแรก โดยเดินทางไปสักการะ พระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมืองอุดรธานี ท้าวเวสสุวัณ หลวงพ่อนาค ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้าปู่ย่า พระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และพระอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

     นายสุทธินันท์ บุญมี เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2497 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558 ภูมิลำเนาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2521(อายุราชการ35 ปี (10 มีนาคม 2556) เคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และรายงานการเลือกตั้ง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอสีชมพู บ้านไผ่ พล เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังวัดอุดรธานี

     นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2497 วันเริ่มรับราชการ 22 มิถุนายน 2525 เคยดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3(พัฒนากรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี) นักวิชาการพัฒนาชุมชน 4 นักวิจัยสังคมศาสตร์ 5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2534 โอนมารับราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงาน จังหวัดนองบัวลำภู ,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม,หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย, ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าหนองบัวลำภู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?