ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th

แถลงข่าวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

อีเมล พิมพ์ PDF
ปรับขนาด ตัวอักษร:

IMG_4584  จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เฉลิมฉลอง 121 ปี อุดรธานี กำหนดจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2556 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี    ที่ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายจิระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พันตำรวจเอกชัยพงษ์ ทรงพลนภจร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2556 โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง  ประธานชมรมผู้สื่ข่าวโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี ดำเนินรายการ

    จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลานาน   ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ. 112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา  แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502   สมัยนายจินต์  รักการดี   เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวอุดรธานีมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน  ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่องานว่า “ งานทุ่งศรีเมือง ”ต่อมา ปี พ.ศ. 2532  ได้ขยายการจัดงานเป็น 12  วัน 12 คืน และ 15 วัน 15 คืน โดย 2 -5 วันสุดท้ายจะนำเงินรายได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณะในปีนั้น ๆ แต่ในปีนี้ลดมาเป็น 12 วัน 12 คืน   กิจกรรมภายในงานจัดให้มีซุ้มนิทรรศการ ของ 4 กระทรวงหลัก 2 กระทรวงรอง  อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ OTOP เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงของเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ที่เวทีกลางอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพลับพลาพิธีรับเสด็จ การประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งชันชกมวยสากล การประกวดวงดนตรีแชมป์ชิงแชมป์ ประกวดโปรลาง การเดินแบบผ้าไทย การมอบรางวัลคนดีศรีอุดรธานี การจุดเทียนชัยในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และการจัดงานราตรีสันนิบาตสโมสรในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 การแสดงดนตรีจากกรมศิลปากร

    อนึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน  ภาคเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อาทิ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หลวงพ่อนาค ศาลเทพารักษ์ ภาคบ่ายจัดให้มีขบวนแห่พานบายศรีสู่ขวัญ วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานีซึ่งประดับตกแต่งจากชุมชนคุ้มวัด จากกลุ่ม 5 อำเภอ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
    ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2556 ร่วมชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุดรธานีและร่วมชมมหรสพตลอดงาน

 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?