ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th

“๑๒๑ คนดีศรีอุดร”

อีเมล พิมพ์ PDF
ปรับขนาด ตัวอักษร:

 

121 ปี อุดรธานี

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน
“วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๒๑”
และได้นำกิจกรรมการคัดเลือก “๑๒๑ คนดีศรีอุดร” ในโอกาสจังหวัดอุดรธานีลุสู่ปีที่ ๑๒๑ เพื่อเป็นวาระเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจในความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุดรธานี ที่เจริญวัฒนาถาวรลุล่วงเข้าสู่ปีแรกแห่ง “ทศวรรษที่ ๑๓”

โดยกำหนดให้ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๒๑ คนดีศรีอุดร”
ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บัดนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
“๑๒๑ คนดีศรีอุดร”
ในวาระเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี ๑๒๑ ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏตามประกาศจังหวัดอุดรธานีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?