ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4224-8777

โทรสาร : 0-4224-8777

E-mail : udonthani@moi.go.th