ผวจ.อด. รับมอบสิ่งของจากคณะแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 4

วันอาทิตย์ ที่ 1 ส.ค.64 เวลา 10.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จากคณะแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 4 นำโดย พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ. 4 และคุณอารมณ์ ประชุม ภริยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอยมรกต ดังนี้
1.เตียงกระดาษ 100 เตียง
2.ที่นอน 100 ผืน
3.ผ้าห่ม 100 ผืน
4.น้ำดื่ม ,กระดาษชำระ , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ จำนวนมาก

     โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. , นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดฯ ,นางศิริโฉม หมั่นนอก ภริยานายอำเภอบ้านผือ, คณะแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ร่วมกิจกรรม ณ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี