ผู้ว่าฯอุดรพากลับบ้าน รอบที่ 9

วันที่ 4 ส.ค.64 เวลา 08.00 น.
     นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด พร้อมด้วยรอง ผวจ.อด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการ และร่วมให้กำลังแก่คณะปฏิบัติภารกิจการรับประชาชนชาวอุดรธานี “กลับบ้านฟรี” รอบที่ 9 โดยมีคณะฯ ประกอบด้วยจนท.ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานความมั่นคง สมาชิกร้อย อส.จ.อด 1 จนท.สาธารณสุขอำเภอหนองหาน และ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี
รอบที่ 9 ในรอบนี้มีเป้าหมายผู้เดินทางกลับ จำนวน 203 ราย เป็นผู้ติดเชื้อ 38 ราย เสี่ยงสูง 113 ราย เสี่ยงต่ำ 52 ราย และรถบัสโดยสาร จำนวน 5 คัน
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด