จ.อุดรธานี ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้บุคลากรการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมอเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและดูความเรียบร้อยในการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่บุคลากรการแพทย์ สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันนี้เป็นบุคลากรการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการฉีดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในส่วนของผู้ลงทะเบียนโรงพยาบาลอุดรธานี ให้บริการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และในวันนี้ยังมีการให้บริการที่โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม รวมผู้เข้ารับการฉัดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งสิ้น 6,000 คน

        ในขณะที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ฯ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ที่มาฉีดวัคซีนวันนี้ ทราบว่าวันนี้ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเป็นผู้มีนัดเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีน เริ่มจากตรวจสอบสิทธิ์ วัดอุณหภูมิ นั่งรอ ตรวจวัดความดัน ชักประวัติสอบถามอาการหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (กรณีมีข้อกังวลและมีข้อซักถามเจ้าหน้าที่ก็จะให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา) หากปกติก็จะให้ไปนั่งรอ และจะเชิญให้ไปรับการฉีดวัคซีนที่บริเวณชั้น 2 เสร็จแล้วผู้ที่ได้รับการฉัดวัคซีนจะไปนั่งรอพักสังเกตอาการ 30 นาที จากนั้นตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และรับเอกสารยืนยันผ่านการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในขณะที่วันนี้ทีมจัดการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้เดินทางมาดูงานการบริหารจัดการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง โดยจะดำเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี กำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี