ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฮักแพงไทหนองหาน

     วันที่ 8 ม.ค. 2565
         นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฮักแพง อำเภอหนองหาน (Community Isolation) หลังจากที่เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษา เนื่องจากหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้รักษาแล้ว จำนวน 126 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 65)