มอบถุงยังชีพโครงการกาชาดอุดรธานีร่วมใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น.

นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ น.ส.ยุภาพร เที่ยงธรรม ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลจอมศรี พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลูกจ้าง TST ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในโครงการกาชาดอุดรธานีร่วมใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19

ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอหรือยากจนและขาดแคลน ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยราษฎรตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 4 9 11 12