อำเภอบ้านผือให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

วันที่  8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) ได้อำนวยการสั่งการให้ นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ, สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านผือ , เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านผือ สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ ได้ดำเนินการให้บริการความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ทั้งความพร้อมของระบบต่าง ๆ ของสถานที่ และแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านผือ

พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวของบุคคลผู้ที่มาจาก 16 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงการเตรียมตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีน ซึ่งในวันนี้อำเภอบ้านผือได้รับการจัดสรรวัคซีน แบ่งเป็น sinovac 272 โดส และ astrazeneca 165 โดส และได้ดำเนินการจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. บุคลากรครู แบ่งเป็น Sinovac 71 ราย. Astrazeneca 165 ราย
2. ประชาชนทั่วไป Sinovac 150 ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น 386 ราย ภายหลังการฉีด 30 นาที ไม่มีผลข้างเคียงจากการฉีดแต่อย่างใด