ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน
อำเภอหนองหาน มีการเตรียมวัคซีนรองรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรครู จำนวน 600 โดส และประชาชนที่ลงทะเบียน จำนวน 50 โดส สถานการณ์ในหน่วยบริการมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก จึงได้เน้นย้ำให้ดำเนินการรักษาระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

      และเวลา 11.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
อำเภอกู่แก้ว มีการเตรียมวัคซีนรองรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรครู จำนวน 100 โดส  สถานการณ์ในหน่วยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุขัดข้อง