ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่มาฉีดวัคซีนpfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
      นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับวัคซีน Pfizer จำนวน 243 คน
      โดยมีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแสง สาธารณสุขอำเภอหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองแสง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงทอง โรงพยาบาลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
       หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วยังไม่พบผู้ได้รับผลข้างเคียงแต่อย่างใด สถานการณ์ปกติ