ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเดินทางขาเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของคกก.โรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีและกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเดินทางขาเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี โดยรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ ทุกขบวนรถ ทุกเส้นทาง และเครื่องบินทุกเที่ยวบิน

    ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมให้กำลังใจแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน ทุกภาคส่วน ณ สถานีรถไฟอุดรธานี ; สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่๑ และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี