มทภ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ให้บริการฉีดวัคซีน

     มทภ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ให้บริการฉีดวัคซีน แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่จังหวัดอุดรธานี ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พลโทธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประชาชน ที่จองฉีดวัคซีนผ่านการลงทะเบียนแอปฯ หมอพร้อม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พลตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมขั้นตอนการให้บริการประชาชน

        โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้แวะทักทายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้ม และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังฉีดสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติ ในขณะที่วันนี้มียอดผู้ลงทะเบียนผ่านแอปฯหมอพร้อมและเข้ารับการฉีดวัคซีน 1,500 คน ภาพรวมจังหวัดตั้งแต่ดำเนินการฉีดวัคซีนมามีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว 47,146 คน ครบ เข็ม 20,764 คน (ข้อมูล ณ 9 มิ.ย.64 ) สำหรับขั้นการฉีดวัคซีน เริ่มจากการตรวจสอบสิทธิซึ่งทำได้โดยตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประชาชน และสแกนคิวอาร์โค้ด ด้วยสมาร์โฟน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นั่งให้บริการที่โต๊ะติดต่อสอบถาม เมื่อทราบแน่ชัดว่าฉีดวัคซีนวันนี้ ผู้รับบริการจะถ่ายหน้าจอแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ นั่งรอ วัดความดัน ซักประวัติ นั่งรอ และเข้าแถวเพื่อเดินไปฉีดวัคซีนที่ชั้น 2 ฉีดวัคซีนแล้วพักสังเกตอาการ 30 นาที ซึ่งจุดนี้จะมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ให้บริการน้ำดื่มให้คำปรึกษาแนะนำ เมื่อพักสังเกตอาการครบตามเวลา ผู้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน รับคำแนะนำจากบุคลากรการแพทย์ รับใบนัดเพื่อรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็ม จะได้รับเอกสารยื่นยันว่าฉีดครบ 2 เข็ม และเดินทางกลับบ้าน