สร้างคอม สร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีนเคลื่อนที่

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
         นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน covid -19 และประชาชนที่มาฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป(กลุ่ม 608) ณ วัดท่าเสียว ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี