ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมการตรวจโควิดของ Do Home

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ,สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี,รพ.สต.หมูม่น และฝ่ายปกครองตำบลหมูม่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในDOHOME สาขาอุดร ซึ่งมีผู้จัดการทั่วไปดูโฮม สาขาอุดร เป็นผู้ให้การต้อนรับและรายงานผลการตรวจATKพนักงานดูโฮมทั้งได้นำเสนอมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ซึ่งเบื้องต้นดูโฮมมีการตรวจหาเชื้อให้กับพนักงานของดูโฮมทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ทั้งหมด300คน ผลตรวจATKเป็นลบทั้งหมด อีกทั้งพนักงานฯทุกคน(535คน)ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม1ทุกคน และที่ฉีดวัคซีนเข็ม2ไปแล้ว( 251 คน)ยังคงเหลือ284คนที่จะรับวัคซีนเข็ม2(ในวันที่18ต.ค.2564)
ซึ่งทางดูโฮมได้มีบัตรการฉีดวัคซีนติดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบว่าได้รับวัคซีนแล้ว
ข้อแนะนำที่ทางดูโฮมจะทำเพิ่มเติมคือแจ้งในหลังบัตรวัคซีนว่าพนักงานได้รับการตรวจATKไปแล้วกี่ครั้ง ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามมาตการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย