ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลาดบ่อน้ำ

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
       นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในตลาดบ่อน้ำ โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย
ซึ่งเจ้าของตลาดได้จัดให้ผู้จำหน่ายสินค้าทุกคนต้องได้รับบัตรผ่านการตรวจ ATK หรือ PCR ซึ่งรับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดได้ ซึ่งตลาดบ่อน้ำได้จัดทำบัตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 200 ราย อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ 20 ราย (รวมทั้งหมด220ราย)