ผู้ว่าอุดร มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในการปิดหมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น.
     นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 317ถุง ให้กับประชาชนบ้านดงน้อย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว ปิดหมู่บ้าน 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจหมู่บ้าน
     โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. , นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ปภ.จว.อด. , นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ , นางพรพิมล อุทุมโภค นายกกิ่งกาชาด อ.กุดจับ , จนท.ตำรวจ สภ.กุดจับ , สาธารณสุข , เทศบาล ต.เมืองเพีย , อสม , อปพร. ฯลฯ ร่วมกิจกรรม