ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่ม 608

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่ม 608  ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 รพ.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ด้วยความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ระดมเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการเกิดอาการรุนแรง โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายทยอยมารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ได้ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายมารับการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด