ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.30 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด เพื่อแนะนำการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงจุดคัดกรองให้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมี นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้จุดคัดกรองโดย พนิดา กุโรรัตน์ พัฒนาการโนนสะอาดร่วมกับ ตำรวจ สภ.โนนสะอาดและศรีธาตุ,จนท.สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด และหนองวัวซอ จนท.โรงพยาบาลโนนสะอาด, จนท.ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี,จนท.ฝ่ายปกครอง อำเภอบ้านดุง ,จนท.มทบ.25,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาตำบลบูรณาการ(TST)ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

      ผลการตรวจได้นำข้อมูลผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ UD Screenning covid19 นำผู้มีความเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อcovid19 ที่ รพ.โนนสะอาด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 935 ราย ผลตรวจพบเชื้อcovid19 จำนวน 49 ราย