จ.อุดรธานี เร่งฉีดวัคซีนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จ.อุดรธานี เร่งฉีดวัคซีนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่พระภิกษุ แม่ชี ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่

นายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การฉีดวัคซีนพระราชทาน โดย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อฉีดให้กับพระภิกษุ แม่ชี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงพยาบาลวังสามหมอ

        จังหวัดอุดรธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 10,946 ราย เสียชีวิตสะสม 86 ราย เป้าหมายการฉีดวัคซีนกว่า 1 ล้านคน ฉีดไปกว่า 5 แสน 5 หมื่นโดส เข็ม 1 ฉีดสะสม ร้อยละ 32.2 เข็ม 2 ฉีดสะสม ร้อยละ 18.9 โดยเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention และ DMHTT อย่างเคร่งครัด