รับมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ Oxygen high Flow ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี จากอำเภอบ้านผือ

นำโดยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย นางศิริโฉม หมั่นนอก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี/ภริยานายอำเภอบ้านผือ และเสมียนตราอำเภอ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอบ้านผือ จำนวน 300,000 บาท มอบเพื่อสบทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ Oxygen high Flow ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี