ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของสถานศึกษา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.กอ.รมน. , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ , ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. , ปลัด อบต.เชียงหวาง พร้อม จนท. ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร , ศูนย์เด็กเล็กบ้านเชียงหวาง , วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี