ชาวอุดรธานีร่วมบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” สนับสนุน รพ.อุดรธานี รวม 6,043,110.11 บาท

 

ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอ และผู้แทนร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

สำหรับวันนี้มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ สาธารณภัย การติดตามสถานการณ์โควิด-19 และอื่น ๆ ซึ่งในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีและทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์สนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานี ในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่ติดเชื้อโควิด-19

          “…ช่วงแรกทราบว่าบุคลากรการแพทย์ร่วมกันบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จึงจะหักเงินเดือนข้าราชการบริจาคสมทบ ไม่เป็นทางการ จึงไม่มีหนังสือแจ้ง แต่เมื่อทำแล้วทุกคนที่รู้ต่างนำเงินมาบริจาคสมทบต่อเนื่อง…”

โดยในการประชุมนางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี สรุปยอดเบื้องต้นที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีร่วมบริจาคเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 มียอดรวม 2,559,856.11 บาท จัดซื้อได้ 10 เครื่อง

และตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนซึ่งนำโดยนายอำเภอจาก 20 อำเภอทยอยนำมาบริจาคเพิ่มเติมตลอดทั้งวันส่งผลให้ยอดบริจาคสูงถึง 6,043,110.11 บาท แยกเป็นหน่วยงานราชการ 1,259,770.11 บาท อำเภอ 2,479,800 บาท ภาคเอกชนและประชาชน 2,303,540 บาท