ผู้ว่าฯพากลับบ้านเที่ยว 3 จำนวน 98 คน ถึงอุดรธานีอย่างปลอดภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะ เดินทางมารับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลตามโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน “ ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” เที่ยว 3 ที่มณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด 19และส่งต่อกลับภูมิลำเนา
เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี พันเอกวีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายคณพต พิมโคตร จ่าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำโสม กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 24 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และส่งต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพ ปริมณฑล โครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน “ ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งวันนี้เป็นการรับพี่น้องชาวอุดรธานีกลับบ้าน เที่ยวที่ 3 มีผู้เดินทางกลับทั้งเด็กผู้ใหญ่รวม 98 คน ด้วยรถบัส 3 คัน แยกเป็นผู้ติดเชื้อ 57 คน (อ.เมืองอุดรธานี 9 คน อ.ไชยวาน และอ.บ้านดุง อำเภอละ 6 คน อ.บ้านผือ และอำเภอทุ่งฝน อำเภอละ 5 คน , อ.กุมภวาปี 4 คน ,อ.กุดจับ อ.หนองแสง อ.หนองหาน อ.โนนสะอาด และ อ.หนองวัวซอ อำเภอละ 3 คน, อ.สร้างคอม อ.วังสามหมอ อ.เพ็ญ อำเภอละ 2 คน และ อ.น้ำโสม 1 คน )
ไม่ติดเชื้อ 41 คน ( อ.สร้างคอม 9 คน ,อ.บ้านผือ 8 คน ,อ.ไชยวาน 6 คน ,อ.เมืองอุดรธานีและอ.วังสามหมอ อำเภอละ 3 คน , อ.บ้านดุง ,อ.เพ็ญ, อ.พิบูลย์รักษ์ อ.หนองหาน อำเภอละ 2 คน ,อ.หนองวัวซอ อ.โนนสะอาด อ.ศรีธาตุ และ อ.กุดจับ อำเภอละ 1 คน ) ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงในส่วนของผู้ติดเชื้อรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภอจอดเทียบประตูรถบัสรับตัวขึ้นรถไปรับการรักษาในโรงพยาบาลทันที
ในขณะที่ผู้ที่ยังไม่พบเชื้อ ลงจากรถบัส คัดกรองประวัติ ตรวจหาเชื้อด้วยระบบ RT-PCR รับอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม นำสัมภาระขึ้นรถกระบะของอำเภอภูมิลำเนาไปกักตัวและรอผลการตรวจหาเชื้อ โดยทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชน โดยผู้ว่าราชการอุดรธานี ย้ำเสมอว่า”คนอุดรทุกคนต้องปลอดภัย”
โดยขบวนรถที่นำพี่น้องชาวอุดรธานีกลับบ้าน จะมีรถนำของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นำขบวน ขบวน รถตู้เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดอุดรธานีและสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ไปอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน และรถบัสพี่น้องประชาชน ปิดท้ายด้วยรถตำรวจอีกคัน ซึ่งคณะออกเดินทางจากหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเวลา 19.25 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แวะพักรถที่เวทีมวย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางมายังสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 24 ในเวลา 06.00 น วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
โครงการผู้ว่าฯ พากลับบ้าน “ ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” ดำเนินการไปรับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีกลับบ้านแล้ว 3 เที่ยว รวมผู้เดินทางกลับ 222 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อและมีผลตรวจยืนยัน 112 คน ,ผู้ไม่ติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือได้รับความเดือดร้อน 110 คน สำหรับผลการตรวจหาเชื้อผู้เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี ที่ไม่พบเชื้อจากการคัดกรองตรวจพบเชื้อเพิ่ม 14 คน ( เที่ยวแรกตรวจพบผู้ติดเชื้อ 6 คน, เที่ยว 2 ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 8 คน ) ซึ่งทั้ง 14 คนเข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับประชาชนที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี ที่ประสงค์จะกลับบ้าน “รับคนอุดร กลับบ้าน” ต้องแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ปกครองและสาธารณสุขอำเภอภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการประสานและส่งต่อข้อมูลให้กับทีมรอรับ ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ในการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาท่าน โดยท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ของอำเภอท่านได้ทาง เพจอุดรปลอดภัย และ เพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการแจ้งก่อนหน้านี้ เมื่อท่านประสานแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่านมาขึ้นและเดินทางกลับภูมิลำเนา