ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโนนสะอาด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น.
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโนนสะอาด พร้อมรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์การแพทย์ จากกองทุนหมู่บ้านอำเภอโนนสะอาด โดยมีนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาดให้การต้อนรับทั้งนี้ นางบัวชมพู อรทัยท้องถิ่นอำเภอโนนสะอาดร่วมกับ ตำรวจ สภ.โนนสะอาดและศรีธาตุ,จนท.ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำโสม,จนท.สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด และไชยวาน,จนท.โรงพยาบาลโนนสะอาด, จนท.มทบ.24, จนท.แรงงานจังหวัด,จนท.เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(TST)อำเภอโนนสะอาด ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ผลการตรวจได้นำข้อมูลผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ UD Screenning covid19 นำผู้มีความเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อcovid19 ที่ รพ.โนนสะอาด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนถึง 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน ราย 1,387 ราย ผลตรวจพบเชื้อcovid19 จำนวน 119 ราย