จ.อุดรธานี ฉีดโมเดอร์นา อบจ.รอบแรกและเปิด walk in 4 สูตร

    จ.อุดรธานี ฉีดโมเดอร์นา อบจ.รอบแรก และเปิด walk in 4 สูตร ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาซาดไทย ลงพื้นที่สังเกตการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ( Moderna) แก่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านองค์การบริการส่วนที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาซาดไทย ลงพื้นที่สังเกตการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายศักดา เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมสังเกตและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด “ลงทะเบียน ตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่าง ซักประวัติ สังเกตอาการ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกการสั่งซื้อวัคซีนจากสภากาชาดไทย 7,692 คน กรอบวงเงินงบประมาณ 17 ล้านบาท และเปิดให้ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย

1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์

2.ผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

4.บุคลากรครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน)

        ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดและยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใดๆมาก่อนลงทะเบียนที่ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 20 อำเภอใกล้บ้าน สำหรับผู้อยู่พักอาศัยในเทศบาลนครอุดรธานีลงทะเบียนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ผลการลงทะเบียนมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนครบตามจำนวนในเวลาอันรวดเร็ว วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา รอบแรก 1,700 โดส เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเป้าหมายใน 20 อำเภอ โดยในส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีแผนให้บริการแก่ประชาชนวันนี้ 239 โดส ซึ่งผู้ลงทะเบียนและได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทอยอเดินทางมารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง ในขณะที่มีประชาชนอีกจำนวนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเดินทางมารับการฉีดวัคซีน “WALK IN” ฉีดวัคซีน 4 สูตร

         ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้ปรับสูตรการฉีดวัคซีนตามใจผู้ฉีด ประกอบด้วย

1. ซิโนแวค (SV) +(SV) (ห่างกัน 3-4 สัปดาห์)

2. แอสตร้าเซนเนก้า( AZ)+AZ (ห่างกัน 3 เดือน)

3. ซิโนแวค SV+แอสตร้าเซนเนก้า (AZ ) (ห่างกัน 3-4 สัปดาห์)

4. แอสตร้าเซนเนก้า( AZ) + (ไฟเซอร์) Pf (ห่างกัน 6-8 สัปดาห์)สูตรที่ 1

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป “WALK IN” เดินทางมารับการฉีดวัคซีนได้ทันที ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานีได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ สำหรับไฟเซอร์ให้บริการฉีดทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 64