ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดตลาดแม่บุญศรี

วันอังคาร ที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ณ ตลาดแม่บุญศรี ซ.กำนัน อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนผู้มาซื้อสินค้าในตลาด พบว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

1.ผู้ค้าทุกคนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
2.ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณทางเข้าและทางออก
4.ผู้ค้าจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด 19 ด้วย ชุดตรวจ ATK ทุก 10 วัน
5.ผู้ค้าติดบัตรฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK ให้เห็นชัดเจน
โดยมีนายสุพัฒน์ กองศรีมา สาธารณสุข อ.เมือง , นายชูศิลป์ งามบุตรดา พัฒนาการ อ.เมือง , นายยศกร เพชรล้ำ ปลัด อ.เมือง , ผู้แทนเทศบาลนครอุดรธานี ฯลฯ ร่วมตรวจติดตาม