อำนวยการการรับประชาชนชาวอุดรธานีกลับบ้าน รอบที่ 7

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 08.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด มอบหมายให้ นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี อำนวยการการรับประชาชนชาวอุดรธานีกลับบ้าน รอบที่ 7 โดยมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ ป้องกันจังหวัดอุดรธานี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานความมั่นคง สมาชิกร้อย อส.จ.อด 1 จนท.สาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ และ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี ออกเดินทาง ร่วมปฏิบัติภารกิจ รับคนอุดรธานีกลับบ้าน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ให้ประชาชนชาวอุดรธานีที่แจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนาได้เดินทางกลับ รอบที่ 7 โดยในรอบนี้มีเป้าหมายผู้เดินทางกลับ จำนวน 150 ราย เป็นผู้ติดเชื้อ 111 ราย เสี่ยงสูง จำนวน 39 และรถบัสโดยสาร จำนวน 4 คัน

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อฯ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่