จุดคัดกรองโนนสะอาด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564   เวลา 10.00 น.
นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโนนสะอาด โดยมี ว่าที่พันตรี ดร. จตุรงค์ อาจมุงคุณ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด ร่วมกับ ตำรวจ สภ.โนนสะอาดและศรีธาตุ,จนท.ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอไชยวาน,จนท.มทบ.24,จนท.สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี,จนท.สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาดและอำเภอเมืองอุดรธานี,จนท.โรงพยาบาลโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(TST)อำเภอโนนสะอาด ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ผลการตรวจได้นำข้อมูลผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ UD Screenning covid19 นำผู้มีความเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อcovid19 ที่ รพ.โนนสะอาด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียกตรวจคัดกรองจำนวน 2,257ราย พบเชื้อcovid 19 จำนวน 285 ราย