ผวจ.อด.มอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชน

วันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น.
       นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตามโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” เพื่อใช้พัฒนาการเกษตรและต่อยอดธุรกิจการเกษตรของชุมชน ประกอบด้วย
      1.แทรกเตอร์คูโบต้า จำนวน 1 คัน
      2.อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดดันดินหน้า ผานพรวน โรตารี เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องอัดฟาง จำนวน 5 รายการ
      มูลค่ารวม 1,279,000 บาท
      โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. , นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ , นางพรพิมล อุทุมโภค นายกกิ่งกาชาด อ.กุดจับ , นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ร่วมกิจกรรม