จ.อุดรธานี เดินหน้าเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันจักรยาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็อง

     ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand by Tour De France) ครั้งที่ 3 โดยมี นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี , นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี , ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมจักรยานอุดรธานี , พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันจักรยาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand by Tour De France) ปี 2023-2025
     การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือเส้นทางเพื่อใช้ในการแข่งขันจักรยาน, ร่างศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี, ร่างการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์, ร่างรายละเอียดและรูปแบบการจัดงานตามหลักเกณฑ์, ร่างเค้าโครงการจัดทำข้อเสนอ, ร่าง Content วีดีโอนำเสนอเมือง/สัญลักษณ์การจัดงาน และการจัดทำข้อเสนอพิเศษ City Package ของจังหวัดในการจัดงาน
    ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2566 โดยจะพิจารณาร่างการนำเสนออีกครั้ง วันที่ 17 กันยายน 2564