ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตรวจจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 65

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ขอบคุณที่เสียสละเวลาในการดูแลพี่น้องประชาชน ย้ำการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 2 มกราคม 2565 ที่จุดตรวจจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการหลักของอำเภอหนอหาน
โดยจุดนี้เป็นจุดตรวจจุดบริการหลักของอำเภอหนองหาน ที่นอกจากจัดให้มีจุดตรวจจุดบริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาทางถนนผ่านเส้นทางอุดร-สกลนครเข้าสู่อำเภอหนองหาน ตามมาตรป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนแล้ว ยังจัดให้มีบริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนฟรี ซึ่งเป็นมาตรการหลักของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเสริมความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมีทีมบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองหาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านโพนงาม ร่วมบูรณการการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ในจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้แนะนำการซักประวัติ การคัดกรองผู้เดินทาง เพื่อลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการรอของประชาชนที่เดินทาง ให้เสียเวลาน้อยที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในชุมชน โดยผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดต้องไม่นำเชื้อเข้าจังหวัด ในขณะเดียวกัน ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาทุกคนต้องปลอดภัยห่างไกลจาก covid-19 ทั้งนี้ในการตรวจหาเชื้อ หากพบผู้ติดเชื้อจะมีการตรวจเป็นบวก จังหวัดก็จะทำการตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยัน ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยระบบ rt-pcr และนำสู่กระบวนการรักษาในทันที
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับผู้ปฏิบัติงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในขณะปฏิบัติงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละเวลาในช่วงเทศกาลปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนของการเดินทางสัญจรและความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019