จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ที่พระอุโบสถ์ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์

        กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

โอกาสนี้ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธ) ได้แสดงปาฐกถาธรรม เรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ “การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่ทุกคนพึ่งกระทำ หากไม่มีสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ เราก็จะอยู่ไม่ได้ ศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้”