อุดรธานีจัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน

   

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ควิด -19

            โดยในการรับมอบในครั้งนี้มี นางอรจิรา ศิริมงคล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัสกังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 4 ท่าน นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานภาอุตสาหกรรม นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิร่วมกิจกรรมส่งมอบสิ่งของเครื่องบริโภค อาทิ ชุดเวชภัณฑ์ 45,000 ชุด เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ พิซซ่า อาหารกล่อง อาหารสำเร็จรูป ขนมคบเคี้ยว น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟกระป๋อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

            สำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ,ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว .ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ,มณฑาทิพย์ สมาคมธุรกิจชาวเวียดนาม ( VT แหนมเนือง) ,หอการค้าจังหวัดอุดรธาน, ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี,โรงแรมเจริญโฮเต็ล,น้ำจิ้มคุณนิด,ชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนามจังหวัดอุดรธานี