อุดรธานีกำหนดจัดงานวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 129 วิถีใหม่ (New normal) น้อมรำลึกพระเกียรติคุณผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและ 20 อำเภอ เตรียมความพร้อมจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New normal)” น้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New normal)” โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 20 อำเภอ และผู้แทน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงาน วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129 วิถีใหม่ (new normal) เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หรือห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ฯ
โดยในวันที่ 17 มกราคม 2565 จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดพิธีอัญเชิญศาสตราวุธของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ไปยังลานพิธีสนามทุ่งศรีเมือง และเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ,วันที่ 18 มกราคม 2565 ช่วงเช้าจัดให้มีจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง และการรำบายศรีโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พิธีบวงสรวงสังเวย พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง รำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สำหรับการรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบยังมีการระบาดในหลายพื้นที่ ที่ประชุมจึงกำหนดจัดงานในรูปแบบ New Normal จำกัดผู้คนที่จะกิจกรรม รำบวงสรวงไม่เกิน 300 คน โดยจังหวัดจะทำการถ่ายทอดสัญญาณการรับชม และการรำบวงสรวงไปยัง 20 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำบวงสรวงในรูปแบบออนไลน์ โดยทุกอำเภอที่ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด