มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดอุดรธานี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอเมืองอุดรธานี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย 5 ครอบครัวในพื้นที่ตำบลเชียงยืน หมู่ที่ 20 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 7 มกราคม 2565 บ้านเชียงยืนหมู่ที่ 20 ตำบลเชียงยืน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในงานบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ทางจังหวัด พร้อมด้วยของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มอบให้กับ 5 ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้
นายสามารถ สุวรรณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยประจำของราษฎรในพื้นที่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 4 หลัง และเสียงหายบางส่วน 1 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 121 บ้านนางสาวแช่ว วงเชียงยืน ,บ้านเลขที่ 123 บ้านนางสาวสาระวรรณ สงวนศักดิ์ , บ้านเลขที่ 165 บ้านนางวิวรรณ บุตรราช ,บ้านเลขที่ 375 บ้านนายอมร ซุยสียา และบ้านเลขที่ 306 บ้านนางสาวธัญทิวา คุ้มโพธิ์ เสียหายบางส่วน
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์พระราชูปถัมภก” มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย ในงานบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ทางจังหวัด พร้อมทั้งยังพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งประชาชนจิตอาสาในทุกจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ภายใต้แนวคิดทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลกัน และให้เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน
พร้อมกันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้นำเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นมอบให้แก่บ้านที่เสียหายทั้งหลังๆละ 3,000 บาท และบ้านที่เสียหายบางส่วน 2,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ถุง , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือกรณีเด็กครอบครัวยากจนรายละ1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ทั้ง 5 ครอบครัวรวมเป็นเงิน 9,000 บาท ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ซ.) มอบเงินซ่อมแซมบ้าน ครอบครัวละ18,000 บาท , ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านเสียหายทั้งหลังๆละ 2,000 บาท และบ้านที่เสียหายบางส่วน 1,000 บาท มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและผ้าห่มกันหนาวแม่บ้านมหาดไทย, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็น ,ร้านเซฟมาร์ท มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ,องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน มอบค่าดำรงชีพครอบครัวละ 3,800 บาท ส่วนของค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยคณะกรรมการฯจะประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป